Baterie trakcyjne

Baterie trakcyjne od innych baterii różnią się tym, że bez ustanku dostarczają zasilanie do pojazdu. Ich pojemności są kolosalnie większe aniżeli innych bateriach. Mogą pracować w złym środowisku, o zmiennej temperaturze i wilgotności, dostosowane są do trudnych warunków pracy. Posłużyć się wolno przykładem Stacji Polarnych w Arktyce. Każde urządzenia tam pracujące zasilane są bateriami trakcyjnymi. Za ich zasługą co chwila porządniej poznajemy krainę wiecznego lodu. Nieco innym, mogą być kopalnie miedzi, gdzie baterie napędzają specjalistyczne narzędzia do fedrowania.
Baterie trakcyjne są artykułem, jakiego trwałości, wytrzymałość, i rzetelność mają działanie na o wysoką sprawność operacyjną transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa, a to z kolei w nader wysokim stopniu rzutuje na możność wykorzystania w pełni mocy wytwórczych oraz efektywność działania fabrykacji