Czym jest biomasa?

Dzisiaj coraz częściej używamy odnawialnych źródeł energii. Jednym z nich jest biomasa, lecz najpierw postawmy sobie pytanie czym ona jest.

Otóż biomasa to głównie stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, ziarna zbóż niespełniające określonych w ustawie wymagań jakościowych.

W sklepach można zakupić worki, z np. ziarnami, które nie nadają się do przetworu spożywczego czy też odpady ogrodnicze jak suszony, nie do końca przetworzony kompost. Takie produkty bardzo dobrze się palą, dostarczają energię zbliżoną lub taką samą jak przy spalaniu węgla jednak wydziela mniej dwutlenku węgla, co jest lepsze dla środowiska. Dlatego coraz bardziej wybieramy te odnawialne źródła energii.